Bipolární porucha – maniodeprese


Bipolární afektivní porucha (BAP), známá též pod starším označením maniodepresivní psychóza či maniodeprese, je závažné duševní onemocnění. Jejími projevy  jsou například výrazné změny nálad, sklony k agresivitě, násilí, sexuální promiskuita, nerozvážné utrácení peněz, nebo ztráta sociálních zábran. Mezi významné osobnosti trpící bipolární poruchou byli v České republice například Petr Muk, Ota Pavel nebo Miloš Kopecký.

Příznaky bipolární poruchy

Bipolární porucha osobnosti se projevuje především výkyvy nálad. Tedy projevy mánie, hypománie, deprese a remise, tj. obdobím bez příznaků nemoci.

Takto vypadá průběh bipolární poruchy bez léčby
chovani-maniodeprese

Deprese:

Může začínat pozvolna a nenápadně. Zpočátku se obvykle objevuje pokles nálady, změna délky spánku a zvýšená unavitelnost. Během dalších dnů až týdnů se prohlubovat až do jasně vyjádřené deprese. Největším rizikem deprese je pokus nebo dokonaná sebevražda. Zde je několik nejčastějších příznaků deprese.

 • Nemocný je bez chuti do života
 • Trpívá pocitem méněcennosti
 • Přestává projevovat zájem o koníčky a činnosti, které ho dříve bavily
 • Nemocný trpí sebeobviňováním
 • Bez příčiny pláče
 • Může být podrážděný, agresivní a může i tzv. „vybouchnout“
 • Často nedokáže říci druhým, co chce nebo potřebuje
 • V nemalém procentu případů se nemocný sebepoškozuje
 • Sebevražedné myšlenky, které mohou přejít až v dokonanou sebevraždu

Mánie:

Mezi významná rizika mánie patří v rámci megalomanských bludů (např. já jsem bůh, já jsem všemohoucí  atp.), které pacienta provází, hrozí finanční zruinování  rozpočtu celé rodiny, sociální vyloučení kvůli činům, které v mánii napáchal a v nejzazším případě i smrt, která může nastat z důvodu celkového vyčerpání organismu.

 • Je opakem deprese
 • Nemocný srší energií
 • Nespí a nebo spí velmi málo např. hodinu či dvě
 • Ztráta sociálních zábran
 • Nepřiměřeně vysoké sebevědomí
 • Dochází k riskantnímu jednání, např. rychlá jízda autem
 • Nadměrné utrácení, ač je pacient jinak spořivý člověk
 • Nemocný může být podrážděný a výbušný, tzv. chytat za slovo
 • Myšlenkové pochody jsou tak rychlé, že než realizuje jeden nápad, začne jiný, aniž by předchozí dokončil
 • Pacient mluví často rychle až nesrozumitelně, vzniká tak tzv. „slovní salát“

Hypománie:

Bývá to v podstatě více nadnesená nálada, která nikterak nenarušuje pacientovo psychosociální cítění. Rizikem hypománie je, že se může proměnit v plně rozvinutou mánii. Na rozdíl od deprese, je tento stav pacientovi velmi příjemný a často jej nechce řešit. Nabývá  pocitu, že je zcela zdráv a lékaře spíše potřebuje okolí, nežli on sám.

 • Pacient je zrychlený
 • Snadno navazuje nové vztahy
 • Mluví rychleji
 • Spí méně než obvykle
 • Bývá velmi společenský

 

Přehled rizikových skupin pro rozvoj bipolární poruchy

 • Osoby, které žijí nebo pracují v extrémním stresu  např. dysfunkce rodiny, útlak či šikana
 • Osoby příbuzné k lidem s bipolární poruchou (sourozenci, děti nebo vnuci). Přičemž nejvíce ohroženi jsou sourozenci jednovaječných dvojčat, které nemocí trpí a děti bipolárních rodičů.
 • Osoby užívající návykové látky jako pervitin, kokain, marihuana… včetně lidí užívajících alkohol
Riziko rozvoje bipolární poruchy podle míry příbuznosti
Vztah k člověku s bipolární poruchou Riziko rozvoje bipolární poruchy
běžná populace (žádný vztah) 1%
příbuzní 2. stupně (např. strýc, teta) 3-7 %
sourozenec 15-25%
dvojvaječné dvojče 15-25%
jeden rodič 15-30%
oba rodiče 50-75%
jednovaječné dvojče 70%

 

Důvody vzniku

Maniodeprese postihuje přibližně 0,5 – 1,5 % populace. Tato duševní porucha se nejčastěji projeví ve věku 25 – 30 let. Jsou i případy, kdy se tato psychická porucha objeví později, například ve věku 45 let. Pokud se první ataka projeví po věku 50 let, bývá často součástí jiného neurologického onemocnění. Z případových studií vyplývá, že největší vliv na vznik této nemoci mají dědičné předpoklady společně s extrémním stresem, kterému se jedinci vystavují. Má se za to, že predispozice k této nemoci jsou vrozené, avšak záleží na událostech v životě, které nastanou a stanou se tzv. spouštěči.

Léčba bipolární poruchy

Probíhá především  v podávání psychofarmak jako jsou thymoprofilaktika, jejichž cílem je udržet náladu v rovině. Jako příklad uvedu následující léky: lithium, karbamazepin, valproát a lamotrigin. Při užívání těchto léků je potřeba docházet pravidelně na odběr krve, aby se změřila jejich hodnota v krvi. Čestnou výjimkou je v tomto směru lamotrigin u nějž to není nutné. Dalšími léky jsou antipsychotika, která mají zabránit nebo potlačit manické stavy, jedná se především o léky jako quetiapin, zyprexa, zeldox či abilify. Při léčbě bipolární poruchy se výjimečně používají i antidepresiva ve fázích těžší deprese, avšak jejich užití není zcela doporučováno z důvodu možnosti přesmyku do stavu mánie.

Dalším způsobem léčby je psychoterapie, avšak by měla být vždy doplněna farmakoterapií. Jako nejúčinnější se v tomto směru jeví  kognitivně behaviorální terapie.

Posledním druhem léčby je elektrokonvulzivní (ECT, EKT, „elektrošoky“) terapie. Je nejúčinnějším a nejrychlejším postupem v léčbě závažné deprese, a to i deprese nereagující na léky. Je účinná také v léčbě mánie. Její výhody jsou, že zabírá, když je třeba rychlého zlepšení, například závažná deprese, psychotické příznaky nebo riziko sebevraždy. Její nevýhodou je, že je zatížena předsudky, je nutná hospitalizace a provádí se v celkové anestezii.

Při správné léčbě maniodeprese se nálada srovná, jak je vidět na následujícím obrázku.

lecba-bap

 

 

Zdroj: Grafy a tabulka dědičnosti čerpány z knihy „Jak se vyrovnat s mánií a depresí“ autorů: MUDr. Dagmar Breznoščáková, MUDr. Tomáš Novák, MUDr. Pavla Stopková

 

 

3 komentáře na „Bipolární porucha – maniodeprese“

 1. Děkuji vám za odborný výklad Nemoci která se vyskytuje v nasi rodině. Objasnil se mi z vašeho popisu mnohé… Moc pěkné vám děkuji a vážím si všech kteří s těmito lidmi pracuji.

 2. Moje sestra s touto poruchou žila 13let.V roce 2014 boj s touto nemocí prohrála.Spáchala sebevraždu.Bylo těžké jak pro ni tak pro nás dívat se na to jak pomalu člověk kterého milujete odchází.Byla pod dohledem lékařů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *